Yağ Filtreleri

Yağ Filtreleri

Motor yağı, motor içinde hareket eden tüm fonksiyonel parçaları yağlar. Yanmanın bir sonucu olarak, kurum gibi çeşitli kir ve yanma artığı parçacık motor yağına karışmaktadır. Bunlar yağı kirletir ve yağın akışkanlığını azaltır. Bu durumda yağ görevini tam olarak yapamaz ve özellikle de korozyondan koruma ve ısı transfer işlevi azalmış olur. Motor performansı azalır buna paralel yakıt tüketimi artar.  Motorda ön görülmeyen hasarlara davetiye çıkartılmış olur.

Yüksek motor performansı ve düşük yakıt tüketimi gerek motor üreticileri gerekse de son kullanıcılar üzerinde çok yüksek beklentiler oluşturmaktadır. Temiz yağ motor performansının sürekli ve en üst seviyede olmasını sağlayabilecek  önemli bir kriterdir.

Yağ filtresinin orijinal ekipman üreticileri tarafından  uzun testler sonucunda belirlenen, periyotlarla  değiştirilmesi gerekmektedir. Birçok makine ve motor üreticisi yağ değişim periyotlarının uzatılması amacıyla yağ üreticileri ile görüşmekte, filtre üreticileri ile koordineli bir şekilde üretilen yeni jenerasyon ve çok katmanlı (multilayer) teknolojili ürünler kullanarak değişim sürelerinde hatırı sayılır noktalara gelinmesi sağlanmaktadır. Bu amaçla sentetik esaslı süzücülerle üretilen filtre elemanlarının kullanımı giderek yaygınlamaktadır. 

Eleman Yağ Filtreleri , Atom (Spin-on) Yağ Filtreleri, By pass Yağ Filtreleri , Santirifüj Yağ Filtreleri ana yağ filtre tipleridir